Paste Quattro Formaggi

(paste Barilla, sos alb, gorgonzola, mozzarella, parmezan)
  • Ingredients: (paste Barilla, sos alb, gorgonzola, mozzarella, parmezan)
  • 18,00 lei